2015 rok

 • Modernizacja stacji paliwowej oraz zakup i posadowienie kontenera magazynowego do przechowywania produktów MPS w kompleksie wojskowym we Władysławowie
 • Przebudowa stacji paliw w kompleksie wojskowym w Jastrzębiu
 • Przystosowanie infrastruktury pod montaż kontenerowej stacji paliw KSP-20 w kompleksie wojskowym w Oleśnicy
 • Modernizacja zbiorników paliwowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem technologicznym w kompleksie wojskowym w Zegrzu
 • Remont budynku magazynowego nr 8 w kompleksie wojskowym w Jastrzębiu
 • Modernizacja stacji paliw na terenie MPK w Zduńskiej Woli

2014 rok

 • Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych i osobowych w miejscowości Wróblew k/Sieradza
 • Budowa hali magazynowo – technicznej w miejscowości Lipno przy ul. Wyszyńskiego
 • Przebudowa stacji paliw w kompleksie wojskowym w Gliwicach
 • Przebudowa stacji paliw oraz modernizacja zbiorników magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Jednostki Wojskowej w Mostach
 • Roboty ogólnobudowlane na stacji paliw ORLEN w Łodzi ul. Szczecińska 20 (nawierzchnie szczelne, nawierzchnie drogowe, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa)
 • Remont stadionu MGKS GERLACH DRZEWICA w Drzewicy
 • Budowa trybun na boisku piłkarskim w Mierzynie gm. Rozprza
 • Remont nawierzchni placów w kompleksie wojskowym w Gliwicach – remont parkingu, remont placu przy myjce samochodowej, remont nawierzchni placu apelowego i dojścia
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD Ø 400 mm w Łasku w ul. Batorego oraz wsi Ostrów do Stacji Wodociągowej
 • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Penelopy w Ksawerowie
 • W ramach zadania inwestycyjnego dla Cementowni WARTA S.A. w Działoszynie pn. „Budowa zbiorników By-pass dla pieców nr 5 i 6 oraz układu dozowania pyłów do młynów Cementu Warty II” wykonano:
  • Roboty montażowe
  • Wykonanie wymiany gruntu
  • Modernizacja drogi dojazdowej
  • Roboty fundamentowe
  • Układ drogowy
 • W ramach zadania inwestycyjnego dla Cementowni WARTA S.A. w Działoszynie pn. „Przebudowa młyna surowca nr 1 Warty II na młyn cementu nr 4” wykonano:
  • demontaż kolidujących elementów żelbetowych
  • wykonanie fundamentów
  • wykonanie posadzki zatartej na gładko
  • przebudowa ściany szczytowej

2013 rok

 • Budowa dwóch budynków gospodarczo-garażowych w Buczku
 • Budowa zadaszenia Placu Targowego w Dębicy przy ul. Kraszewskiego
 • Budowa (modernizacja) Targowiska Miejskiego Nr 1 w Wołominie
 • Przebudowa targowiska stałego w miejscowości Cegielnia gm. Mstów
 • Budowa stacjonarnej sceny wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Wrząca Wielka gm. Koło
 • Opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór autorski oraz wykonanie na jej podstawie remontu zbiornika przeciwpożarowego na terenie Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi ul. Żeromskiego 113
 • Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Chechło Drugie gm. Dobroń
 • Budowa wodociągu przesyłowego DN 225 PVC wraz z pompownią w Woli Łaskiej i Maurycy, gm. Łask
 • W ramach zadania inwestycyjnego dla Cementowni WARTA S.A. w Działoszynie pn. „Instalacja podawania paliw uzupełniających do pieców linii nr 5 i 6 Warty II” wykonano:
  • rozbiórka galerii wraz z budynkiem zasuw
  • rozbiórka fundamentów
  • roboty przygotowawcze
  • wykonanie podlewek cementowych
  • ściany fundamentowe hali
  • zbrojenie ścian
  • stopy fundamentowe
  • tunel T-1
  • posadzka rozdzielni NN
  • posadzka w hali
  • kanały kablowe żelbetowe
  • roboty izolacyjne
  • elewacja z płyt kompozytowych (wentylowana) budynku sprężakowni
  • wykonanie układu drogowego wraz z placem manewrowym
  • wykonanie wodociągu
  • wykonanie kanalizacji deszczowej

2012 rok

 • Budowa targowiska miejskiego w Uniejowie
 • Budowa magazynu soli w Siemkowicach na zlecenie GDDKiA Oddział w Łodzi
 • Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział Geriatrii w Szpitalu im. WAM w Łodzi ul. Żeromskiego 113
 • Wykonanie drogi technologicznej (wraz z instalacjami elektrycznymi i rozdzielnią) do fundamentu pod zbiornik z tlenem 6t na terenie Szpitala im. WAM w Łodzi ul. Żeromskiego 113
 • Budowa hali garażowej na sprzęt i maszyny rolnicze w Niemodlinie
 • Wykonanie ogrodzenia dla Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli
 • Wykonanie fundamentów pod słupy WN w ramach budowy drogi ekspresowej S-8 (łącznik od węzła Sieradz Południe do drogi krajowej nr 12)
 • Wykonanie fundamentów pod wieże oświetleniowe CPM22M/P na terenie lotniska wojskowego w Łasku
 • Wykonanie robót ogólnobudowlanych na stacji paliw ORLEN w Zduńskiej Woli przy ul. Łódzkiej 31 (kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa, place manewrowe z parkingami, płyta szczelna)
 • Roboty dla Cementowni WARTA S.A. w Działoszynie:
  • Wyburzenia i przebudowa stropu
  • Wykonanie i montaż podestu transformatora MC11
  • Wykonanie prac ziemnych z podbudową
  • Wykonanie nawierzchni betonowych
  • Wykonanie trzpieni żelbetowych i trzonów fundamentowych

2011 rok

 • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sokolej i ul. Orlej w Zduńskiej Woli
 • Wykonanie trybun na stadionie w Elblągu
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej dla hipermarketu Kaufland we Wrocławiu przy ul. Bardzkiej
 • Wykonanie zbiornika p.poż. dla hipermarketu Kaufland w Dzierżoniowie
 • Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy Krzyżanów
 • Modernizacja stacji paliw LOTOS w Łasku
 • Modernizacja wjazdu na stację paliw STATOIL w Krze Duże
 • Kompleksowa budowa stacji paliw STATOIL w Zasiekach
 • Wykonanie budynku garażowego o konstrukcji stalowej w Ożarowie Mazowieckim dla GDDKiA Oddział w Warszawie
 • Budowa budynku inwentarskiego w Przatowie k/Szadku
 • Modernizacja drogi leśnej i budowa ujęcia wody dla celów p.poż. w Wieluniu
 • Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy Urzędzie Skarbowym w Zgierzu
 • Modernizacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Złoczew
 • Odbudowa i przebudowa rowu w ul. Wiejskiej i ul. Brzozowej na os. Zapusta, gm. Sieradz
 • Roboty dla Cementowni WARTA S.A. w Działoszynie:
  • Kanalizacja deszczowa pod drogę do łamacza WII
  • Przebudowa stropu oraz konstrukcji komór
  • Wymiana wodociągu PE 200
  • Odwodnienie rowu od łamacza WII do Składu uśredniającego
  • Remont drogi przy łamaczu WII
  • Modernizacja budynku WC w budynku przy bramie nr 3
  • Rozbudowa portierni na bramie nr 3
  • Termomodernizacja budynku działu marketingu i sprzedaży
  • Remont portierni na bramie nr 1

2010 rok

 • Budowa stacji paliw LOTOS (MOP) przy autostradzie A4 Wrocław-Opole w Oleśnicy Małej i Witowicach
 • Remont stacji paliw LOTOS (MOP) w Rachowicach i Kozłowie koło Gliwic
 • Remont stacji paliw dla Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
 • Budowa stacji paliw STATOIL w Poznaniu przy ul. Szymanowskiego
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Klukach
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Strzeleckiej w Świebodzicach
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Słowiańskiej w Łagiewnikach – droga krajowa nr 39
 • Zagospodarowanie centrum wsi Czastary – przebudowa chodnika z wykonaniem ciągów rowerowych oraz zatok postojowych
 • Budowa hali magazynowej o konstrukcji stalowej w Nędzy
 • Budowa wiaty garażowej o konstrukcji stalowej w Mielniku wraz z utwardzeniem placu z kostki brukowej
 • Remont i modernizacja obiektu sportowego (boiska) we wsi Kalinowa, gm. Błaszki
 • Budowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe przy budynkach Domów Ludowych w Piekarach i Stradzewie, gm. Wola Krzysztoporska
 • Przebudowa placu przy Domu Strażaka w Klonowej – utwardzenie placu kostką betonową, zadaszenie sceny, wykonanie altan, oświetlenie placu
 • Budowa infrastruktury do celów przeciwpożarowych dla ziemnego zbiornika retencyjnego w leśnictwie Niemysłów
 • Roboty dla Cementowni WARTA S.A. w Działoszynie:
  • Prace przy budowie Hali Składu Uśredniającego Surowca: rozebranie i odtworzenie ściany osłonowej, zadaszenie przenośnika taśmowego, wykonanie nawierzchni żwirowej, podbudowa pod dźwigi, montaż szafek rozdzielczych, kanalizacja deszczowa, droga pożarowa, chodniki z kostki brukowej, niwelacja terenu;
  • Prace przy przebudowie linii technologicznej wypału klinkieru nr 6 na metodę suchą: nawierzchnie betonowe, chodniki z kostki brukowej, rozbiórki nawierzchni betonowych, modernizacja kanałów kablowych, niwelacja terenu;
  • Budowa drogi technologicznej do złoża Niwiska-Grądy;
  • Wykonanie fundamentów pod elewator i urządzenia;
  • Wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do budynku NO;
  • Remont elewacji budynku portierni;
  • Modernizacja budynku działu sprzedaży.

2009 rok

 • Budowa poligonu dla KPPSP w Sieradzu.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na obiekcie domu handlowego Kaufland w Lublińcu.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na obiekcie domu handlowego Kaufland w Szczecinku.
 • Wykonanie placu z kostki brukowej na terenie Gimnazjum nr 2 w Sieradzu.
 • Remont stacji paliw SHell w Warszawie przy ul. Pileckiego.
 • Budowa hali stalowej na sprzęt dla Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym.
 • Wykonanie ogrodzenia o konstrukcji stalowej dla Szkoły Podstawowej nr 9 w Zduńskiej Woli.
 • Przebudowa odstojnika wód popłucznych stacji uzdatniania dla Urzędu Gminy w Goszczanowie.
 • Budowa poligonu do ćwiczeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu.
 • Roboty dla Cementowni WARTA S.A. w Działoszynie:
  • Prace przy Wydziale Produkcji 2: plac manewrowy, droga dojazdowa, przekładka CO, skucie gzymsu, przepust pod drogą, mur oporowy;
  • Prace budowlane na elektrofiltrze;
  • Prace przy budowie Hali Składu Uśredniającego Surowca: kanalizacja deszczowa, kanały kablowe i studzienki, drogi technologiczne, przekładka wody i kanalizacji.

2008 rok

 • Prace budowlane przy budowie 5 stacji paliw na terenie Cementowni Górażdże S.A. w Choruli k/Opola:
  • Stacja paliw „Wydział pakowni i ekspedycji”
  • Stacja paliw „Wydział produkcji”
  • Stacja paliw „Transport kolejowy”
  • Stacja paliw „ZTS”
  • Stacja paliw „Folwark”
 • Budowa stacji paliw Shell w Wierzbocicach k/Słupcy
 • Prace budowlane przy budowie stacji paliw – MAKRO Kielce
 • Budowa stacji paliw STATOIL w Krze Duże k/Warszawy
 • Budowa stacji paliw STATOIL w Białymstoku
 • Budowa wiaty garażowej w Zduńskiej Woli-Karsznicach dla PKP Energetyka
 • Wykonanie sieci kanalizacji zewnętrznych dla hipermarketu Kaufland w Kędzierzynie-Koźlu
 • Wykonanie masztów flagowych na stacji paliw w Łasku
 • Roboty dla Cementowni WARTA S.A. w Działoszynie:
  • Roboty rozbiórkowe w rejonie wieży wymienników ciepła oraz obiektu elektrofiltrów
  • Roboty adaptacyjne fundamentów elektrofiltra piecowego na przebudowywanej linii technologicznej dla potrzeb posadowienia nowego elektrofiltra
  • Wykonanie wyburzeń posadzki, przekładki drogi i budowa drogi tymczasowej na przebudowywanej linii wypału klinkieru
  • Przebudowa linii technologicznej wypału klinkieru nr 6 na metodę suchą – wieża wymienników ciepła – przebudowa trasy kanału kablowego przy stacji SO-19
  • Budowa wieży schładzającej gazy i budynku pompowni realizowaną w ramach modernizacji systemu schładzania gazów procesowych pieca nr 5 – izolacje powłokowe bitumiczne, posadzka betonowa, odtworzenie placu
  • Przebudowa silosu o pojemności 3000 ton do magazynowania popiołów wraz z układem transportu do młynów cementu - wykonanie posadzek oraz fundamentów: wiaty samochodowej z podwalinami, pod wiatę kolejową, pod silos 3000 ton, pod słupy przenośnika, pod strażakownię i stację elektroenergetyczną
 • Budowa stacji paliw przy hipermarkecie MAKRO w Poznaniu przy Al. Solidarności 51.
 • Budowa stacji paliw przy hipermarkecie Carrefour w Sieradzu.

2007 rok

 • Budowa przetwórni ryb o konstrukcji stalowej w Strzebielinku gm. Gniewino dla Zakładów Wędliniarskich AVES w Gajewnikach
 • Budowa stacji paliw dla PKS w Turku S.A.
 • Remont stacji paliw przy hipermarkecie Champion w Puławach
 • Wykonanie magazynu paliwa z wiatą dla Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego
 • Remont stacji paliw Shell w Załuskach
 • Remont stacji paliw dla Urzędu Celnego w Rzepinie
 • Wykonanie zbiornika wodnego w Leśnictwie Regny dla Nadleśnictwa Brzeziny
 • Wykonanie sieci kanalizacji zewnętrznych i odwodnienie ronda dla hipermarketu Kaufland w Białogardzie
 • Roboty dla Cementowni WARTA S.A. w Działoszynie:
  • Budowa wieży schładzającej gazy i budynku pompowni
  • Roboty drogowo-instalacyjne w rejonie silosu homogenizacji i zapasu mąki surowcowej
  • Płyta fundamentowa pod posadowienie filtra workowego
 • Prace budowlane przy budowie stacji paliw – MAKRO Sosnowiec
 • Prace budowlane przy budowie stacji paliw – MAKRO Katowice
 • Budowa stacji paliw Shell w Koszalinie
 • Budowa stacji paliw Shell w Sochaczewie
 • Prace budowlane przy modernizacji stacji paliw – PKS Grójec
 • Budowa stacji paliw w Krośnie
 • Budowa stacji paliw w Kleszczowie dla Urzędu Gminy Kleszczów

2006 rok

 • Remont sklepu na stacji paliw Shell w Słupsku
 • Wykonanie sieci kanalizacji zewnętrznych dla hipermarketu Kaufland w Dębicy
 • Remont sklepu na stacji paliw Shell - Olesno
 • Budowa stacji paliw MZK w Białej Podlaskiej
 • Remont stacji paliw przy hipermarkecie Carrefour w Zamościu
 • Budowa stacji paliw przy hipermarkecie TESCO w Łodzi ul. Widzewska
 • Budowa stacji paliw przy hipermarkecie TESCO w Łodzi ul. Pojezierska
 • Budowa stacji paliw przy hipermarkecie Champion w Łodzi, ul. Aleksandrowska
 • Budowa sklepu przy stacji paliw Shell w Częstochowie
 • Remont stacji paliw MZK w Płocku
 • Budowa stacji paliw przy hipermarkecie TESCO w Bolesławcu
 • Remont sklepu na stacji paliw Shell w Lubiniu
 • Remont sklepu przy stacji paliw Shell w Lęborku
 • Roboty drogowe, fundamentowe, konstrukcje stalowe na terenie Cementowni WARTA S.A. w Działoszynie

2005 rok

 • Budowa sklepu przy stacji paliw Shell w Częstochowie
 • Budowa hali produkcyjnej dla firmy PLASTEM z Janiszewic k/Zduńskiej Woli
 • Wykonanie sieci kanalizacji zewnętrznych dla hipermarketu Kaufland w Namysłowie
 • Wykonanie sieci kanalizacji zewnętrznych dla hipermarketu Kaufland w Świeciu
 • Remont stacji paliw MZK w Dąbrowie Górniczej
 • Budowa stacji paliw przy hipermarkecie TESCO w Kaliszu
 • Budowa zakładowej stacji paliw w Żabiej Woli
 • Remont stacji paliw MZK w Zabrzu
 • Przebudowa budynku Sądu w Sieradzu
 • Przebudowa wiaty PKS – Gostynin
 • Budowa zakładowej stacji paliw LOGPOL w Warszawie
 • Remont punktu tankowania w Działoszynie
 • Budowa mroźni produkcyjnej dla Zakładów Wędliniarskich AVES w Gajewnikach

2004 rok

 • Budowa stacji paliw Shell w Grodzisku Mazowieckim
 • Budowa stacji paliw Shell w Krakowie
 • Budowa stacji paliw Shell w Gdańsku
 • Budowa stacji paliw Shell w Warszawie ul. Drewny
 • Budowa stacji paliw Shell we Wrocławiu
 • Budowa stacji paliw przy hipermarkecie Champion w Starachowicach
 • Budowa stacji paliw przy hipermarkecie Champion w Świdniku
 • Budowa sklepu i myjni na stacji paliw Shell – Warszawa Ursynów, ul. Pileckiego
 • Remont i rozbudowa stacji paliw JET w Pile
 • Budowa oczyszczalni ścieków dla Zakładów Wędliniarskich AVES w Gajewnikach
 • Budowa jazu na zbiorniku wraz z torem kajakowym w Drzewicy

2003 rok

 • Budowa stacji paliw przy hipermarkecie Champion w Radomsku
 • Budowa stacji paliw przy hipermarkecie Champion w Pabianicach
 • Budowa stacji paliw przy hipermarkecie Champion w Sieradzu
 • Budowa stacji paliw Shell w Kielcach ul. Grunwaldzka
 • Remont stacji paliw JET w Lublinie
 • Wykonanie sieci kanalizacji zewnętrznych dla hipermarketu Kaufland w Będzinie
 • Frezowanie nawierzchni dróg na zlecenie GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Sieradzu

2002 rok

 • Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gzików dla Urzędu Gminy i Miasta Błaszki
 • Budowa ujeżdżalni koni dla Zakładów Wędliniarskich AVES w Gajewnikach
 • Przywrócenie retencji zbiornika wodnego w Drzewicy
 • Budowa sklepu przy stacji paliw Shell w Krakowie
 • Budowa sklepu przy stacji paliw Shell w Pile
 • Budowa sklepu przy stacji paliw Shell w Gdyni
 • Remont stacji paliw Shell w Tychach
 • Remont stacji paliw Shell w Wodzisławiu Śląskim
 • Remont stacji paliw Shell w Jastrzębiu Zdrój ul. Cieszyńska
 • Remont stacji paliw Shell w Jaryszkach - Gądki
 • Budowa stacji paliw Shell w Elblągu
 • Budowa stacji paliw Shell w Płochocinie
 • Budowa stacji paliw Shell w Gdańsku
 • Budowa stacji paliw w Dziercinie k/Sieradza
 • Budowa OUA –A2 w Sługocinie

2001 rok

 • Frezowanie nawierzchni dróg krajowych nr 8, 12, 14, 43, 45 na zlecenie GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Sieradzu
 • Remont pomieszczeń budynku RDK na zlecenie GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Sieradzu
 • Remont dróg leśnych dla Leśnictwa Złoczew
 • Budowa hali produkcyjnej dla Zakładów Wędliniarskich AVES w Gajewnikach
 • Budowa stacji paliw Shell w Piasecznie k/Warszawy
 • Budowa stacji paliw Shell w Częstochowie
 • Budowa stacji paliw Shell w Warszawie ul. Odrowąża
 • Budowa stacji paliw Shell w Wągrowcu
 • Budowa stacji paliw Shell we Wrocławiu
 • Budowa stacji paliw Shell w Kołobrzegu
 • Budowa stacji paliw Shell w Wałbrzychu
 • Budowa stacji paliw Shell w Toruniu (II)
 • Remont stacji paliw Shell w Poznaniu, ul. Lechicka
 • Budowa sklepu przy stacji paliw Shell w Szczecinie
 • Budowa sklepu przy stacji paliw Shell w Toruniu, ul. Kościuszki

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007-2013 Impex